Siesta v galérii (nedeľný lektorský výklad)


11. 11. | 15:00 h | Robert Capa
25. 11. | 15:00 h | Robert Capa

Sprievodný program Mesiaca fotografie

nedeľa 11. 11. l 15.00
Siesta v galérii: Robert Capa

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

štvrtok 15. 11. | 17.00 h
Kurátorský výklad Evy Fisli na výstave Robert Capa
Eva Fisli z Maďarského národného múzea v Budapešti rozpráva o diele Roberta Capu (1913 – 1954) na výstave Robert Capa, vojnový reportér 20. storočia.

V prednáške sa Eva Fisli zameria len na isté obdobie tvorby Roberta Capu, bude analyzovať ako sa vrátil do regiónu východnej Európy, z ktorého pochádzal a ako sa na jeho fotografie môžeme pozerať dnes. Prednáška je sprievodným programom k výstave Robert Capa, vojnový reportér 20. storočia.

Eva Fisli
absolvovala históriu a literatúru na Eötvös University v Budapešti a politológiu na Sciences Po Paris. V rokoch 2005 – 2009 pôsobila v Maďarskom národnom múzeu. V roku 2012 získala titul PhD. na Sciences Po Paris – ELTE Budapest.

SNG, Esterházyho palác, 1. poschodie
Vstupné 1,50€

štvrtok 22.11. | 19.00 h
Thursday Art Talk: Robert Capa. War Photographer of the 20th Century
The program for English speaking visitors is led by Lucia Almášiová, the curator of photography at the SNG
SNG, Esterházyho palác, 1. poschodie
Vstupné 4,70 €

Štvrtok 22. 11. | 17.00 h
V SNG číta ...
Hosť fotograf Jozef Ondzik predstaví svoju tvorbu a „číta“ výstavu Robert Capa, vojnový reportér 20. storočia
Pravidelný mesačník s osobnosťou slovenskej kultúry moderuje Silvester Lavrík
SNG, Esterházyho palác, 1. poschodie
Vstupné 1,50€

nedeľa 25. 11. l 15.00
Siesta v galérii: Robert Capa

Nedeľný pohodový výklad pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac.

nedeľa 25.10.| 15.00
Spoločná nedeľa v galérii: Ako šumí stena

NA POVRCHU, V HMOTE
Spoločne preskúmame moderné slovenské sochárstvo. Zistíme ako sa menil tvar a povrch sôch a odhalíme, ako spolu súvisí inšpirácia, svetlo okolo sochy a materiál, z ktorého je vyrobená. V ateliéri si vyskúšame prácu s klasickým sochárskym materiálom – hlinou.