Zbierkový fond keramiky vznikol prvým nákupom v roku 1961. Sleduje a zaznamenáva vývoj tohto druhu úžitkového umenia na Slovensku predovšetkým od 60. rokov po súčasnosť. Významným fondom je súbor diel výtvarníčky Júlie Kováčikovej-Horovej, kľúčovej osobnosti, ktorá vytvorila kontúry keramiky ako modernej disciplíny na Slovensku. Niekoľko výnimočných diel zbierky možno spájať aj s jej pedagogickým pôsobením na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Výtvarníčky a výtvarníci, ktorých diela reflektujú dianie výtvarnej scény 60. rokov, sú v zbierke zastúpení rozsiahlejšími súbormi: Dagmar Rosůlková, Zuzana Zemanová, Eva Trachtová, Teodor Lugs, Eugénia Lugsová a Miloš Balgavý. V ich tvorbe sa výrazne uplatňovala snaha o presah k voľnému umeniu, zobrazujúce i figuratívne tendencie. Experiment s plátovou technikou zastupujú v kolekcii diela Ľubomíra Jakubčíka, tendenciu k dekoratívnej exteriérovej plastike zasa diela Juraja Martha. Artikulovaný, plasticky modelovaný tvar úžitkovej keramiky, odkazujúci k tradičným tvarom ľudovej keramiky, predstavujú vázy Pavla Uhríka. Súbor keramiky Jozefa Sušienku patrí k rovnako cenným akvizíciám. Dokumentuje rozptyl jeho tvorby od ťažkých kameninových záhradných váz až po drobné farebne i tvarovo kultivované interiérové ikebany. Maľovanie farebnými glazúrami na hlinu také časté v 70. rokoch zastupuje niekoľkými dielami Ivica Langerová. Dielo Imricha Vaneka je reprezentatívne zastúpené predovšetkým z obdobia 80. rokov, keď autor začal výrazne uplatňovať výtvarné pôsobenie zlatej glazúry a artikulovať sochársku modeláciu tvarov a na nejaký čas prešiel k novému materiálu – porcelánu. Porcelán vo svojej tvorbe zo staršej generačnej vrstvy využívala aj Eugénia Lugsová a koncom 70. rokov Bernardína Lunterová v krehkých tvarových variáciách balansujúcich na hranici úžitkovej funkcie a dekoratívneho objektu. Pomerne rozsiahly je súbor diel bratov Ivana Polonského a Mariána Polonského. Koniec 80. rokov patrí keramikárkam Gabriele Luptákovej a Elene Károvej. Ambície začleniť do diela priestorové vektory viedli autorov a autorky v 90. rokoch k tvorbe objektu a inštalácie; v zbierke sú zastúpené prácami Ivice Vidrovej a Anny Horváthovej. Dizajnovo striedme každodenné predmety Vladimíra Havrillu obohatili svojím postmoderným gestom nielen zbierku, ale aj výrazové polohy slovenskej keramiky. Zbierka ako celok sa prevažne orientovala na hraničnú oblasť, v ktorej sa úžitková keramika stretáva s voľným umením. V rovine dizajnu je zastúpenie minimálne a predstavuje len niekoľko ojedinelých prototypov pre výrobu. Zbierku obohatili aj darované diela Gabriely Luptákovej, Ivice Langerovej, Anny Horváthovej a Miloša Balgavého.

Kurátorka Zbierky keramiky: Viera Kleinová

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky keramiky (výber)

Júlia Kováčiková-Horová: Prepelička, 1956, červenica, modelovaná, glazovaná, 17 x 31 cm – UP F 1010

Dagmar Rosůlková: Váza I-IV, 1968 – 1975, červený črep, točená, modelovaná, glazovaná, v. 22, 52, 48, 56 cm – UP DK 424, UP F 945, 946, 986

Miloš Balgavý: Stolové vázy I-III, 1960, červenica, tvarovaná, glazovaná, v. 33, 24, 37 cm – UP F 1206-1208

Jozef Sušienka: Návrh fontány, 1975, papier, ceruzka, farebné ceruzky, 21 x 30 cm – UP F 1184

Imrich Vanek: Fúga I, 1987, elektroporcelán, tvarovaný, modelovaný, zlátený, v. 135 cm – DM 37

Eugénia Lugsová: Objekt, 1973, porcelán, modelovaný, v. 13 cm – UP DK 677

Ivica Vidrová: Dekoratívny tanier, 1970, červenica, točená, tvarovaná, maľovaná, priemer 39cm – UP DK 543

Gabriela Luptáková: Sen o dome, 1993, šamot, tvarovaný, glazovaný, v. 16,5cm – UP DK 2700

Anna Horváthová: Priadka morušová I, 1995, šamot, tvarovaný, maľovaný, nite, 37 x 75cm – UP DK 2775

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky keramiky (výber)

Jubilejná výstava Dagmar Rosůlkovej
Kurátorka: E. Pišútová
Bratislava, Výstavná sieň ZSVU Bratislava, 10. 9. – 20. 10. 1974

Eugénia Lugsová
Kurátorka: A. Kmošková
Bratislava, SNG, 29. 11. 1979 – 5. 3. 1980

Súčasná slovenská úžitková keramika
Kurátorka: A. Žáčková
Bratislava, SNG, 17. 12. 1980 – 16. 2. 1981

Imrich Vanek
Kurátorka: B. Felová
Bratislava, SNG, 22. 8. – 15. 9. 1991

Mária Rudavská – Jozef Sušienka
Kurátorka: D. Poláčková
Bratislava, SNG, 19. 6. – 24. 8. 1997, reinštalácia Zvolenský zámok

I. Vidrová – G. Luptáková – A. Horváthová: Hlinený objekt
Kurátorka: D. Poláčková, Š. Oriško
Dunajská Streda, SNG, 11. 6. – 12. 9. 1999