Zbierka šperku vznikla v roku 1967. Prvými akvizíciami boli šperky Antona Cepku. V súčasnosti zbierka obsahuje rozsiahly reprezentatívny súbor šperkov tohto svetovo renomovaného šperkára a prostredníctvom jednotlivých diel zachytáva celý tvorivý vývin autora. Cepka bol nielen skvelým šperkárom, ale venoval sa aj tvorbe kinetických objektov a jeho meno sa spája so založením šperkárskeho ateliéru na VŠVU, ktorý neskôr vychoval mnoho slovenských autorov a autoriek, dnes už zastúpených aj v zbierke SNG. Táto zbierka sa v súčasnosti môže právom pochváliť unikátnou kolekciou, ktorá popri slovenských autoroch a autorkách obsahuje aj diela šperkárov z Českej republiky, Nemecka, Holandska, Rakúska, Švajčiarska, Veľkej Británie, Dánska a Litvy. Tieto diela sa postupne získavali nákupom z ateliérov šperkárov, z výstavných podujatí, ako aj zo šperkárskych sympózií, najmä v prípade nákupov od zahraničných umelcov. K najcennejším patria šperky Gijsa Bakkera, Vratislava K. Nováka či Josefa Symona. Dnes má zbierka umeleckého šperku v SNG viac ako 300 artefaktov. Tvoria ju prevažne šperky z kovu, najmä zo striebra, ďalej šperky sklenené a keramické, šperky zhotovené z textilu, papiera, kože a dreva, ako aj malý súbor emailových šperkov. Popri unikátnej šperkárskej kolekcii A. Cepku sú v zbierke zastúpení aj sochári a sochárky zo Slovenska, ktorí sa v istej etape svojho tvorivého vývinu šperku venovali – Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Dušan Králik, Jozef Jankovič. Ojedinelý súbor tvoria šperky sklárskych výtvarníkov Ľubomíra Arzta, Askolda Žáčka, Pavola Hlôšku, Milana Gašpara, Miloša Balgavého ml. a iných, ktorých inšpiroval vzor Václava Ciglera. V tejto zbierke sú zastúpené aj jeho šperky, podobne ako šperky solitéra slovenskej sklárskej tvorby Ľubomíra Blechu. Tvorbu šperkárov špecialistov zastupujú v zbierke diela Petra Mišíka, Milana Greguša a Imricha Svitanu. Zaujímavú kolekciu tvoria farebné šperky Jany Cepkovej, textilné šperky Silvie Fedorovej či keramické šperky Imricha Vaneka. Nové trendy a materiály, ako aj prehodnotenie klasickej funkcie šperku v zbierke reprezentujú diela Karola Pichlera, Anny Daučíkovej, Karola Weisslechnera a Aleša Votavu. K ostatným akvizíciám zbierky patria šperky Jany Machatovej, Petra Janíka, Martiny Minárikovej a Betty K. Majerníkovej. Slovenská národná galéria svojou cieľavedomou zbierkotvornou a akvizičnou činnosťou, výstavnými aktivitami a odborným spracovaním nielen zdokumentovala šperkársku tvorbu na Slovensku, ale zároveň podnietila jej rozvoj.

Kurátorka Zbierky šperku: Viera Kleinová