Zbierka dizajnu bola založená prvými akvizíciami už v roku 1961. Išlo o súbory príborov navrhnutých Jánom Čalovkom v Sandriku, medzi ktorými sa do zbierky dostali aj známe „bruselské“ príbory z roku 1958. Kolekciu príborov neskôr doplnili súpravy Mariána Drugdu a Ladislava Greppela. Zbierka dizajnu sa však budovala len sporadicky a náhodnými nákupmi. Prejavilo sa to v profilácii zbierky. Oblasť dizajnu je tu zastúpená nedôsledne, skôr solitérne. Odbor textilného dizajnu je zredukovaný na návrhy filmtlačových dekoratívnych textílií Slávky Pecháčkovej, návrhy na dekoračné a poťahové látky od Viktora Holešťáka-Holubára, prestieranie Júlie Kunovskej, resp. módne návrhy Vlasty Hegerovej zo 60. rokov. Zbierku dopĺňajú realizované návrhy odevov od Marty Bošelovej, Michaely Trizuljakovej-Klimanovej, Karola Pichlera a prototypy návrhov na obuv od Jána Čalovku. Interiérový dizajn zastupujú najmä svietidlá Petra Lehockého, Michala Gavulu, Petra Humaja, ale aj „starkovská“ lampa Sylvie Jokelovej. Kolekcia nábytkového dizajnu nie je rozsiahla. Obsahuje niekoľko realizácií Františka Jiráka, Michala Ondrušku, Júlie Kunovskej a v návrhoch pomerne cenný súbor interiérových riešení Viktora Holešťáka-Holubára.

Kurátorka Zbierky dizajnu: Viera Kleinová

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky dizajnu (výber)

Ján Čalovka: Príbor (Brusel), 1958, nerez. 16-19 cm – UP T 6

Peter Lehocký: Svietidlo, 1979, sklo, kov, v. 230 cm – UP T 271

Michal Gavula: Svietidlo, 1978, sklo, kov, 43 x 22 cm – UP T 278

Slávka Pecháčková: Dekoratívna tkanina, 1968, bavlna, filmtlač, 120 x 210 cm – UP I 60

Júlia Kunovská: Box program (nábytková zostava), 1980, dubové drevo, sklo, 120 x 40 x 40 a 120 x 80 cm – UP I 164 – 171

Vlasta Hegerová: Návrh módy, 1967, papier, kresba fixkou a tušom, 30 x 21 cm – UP O 19

Sylvia Jokelová: Lampa (Hobby collection by F. H.), 2006, plast, vyšívacia bavlnka, 30 x 20 x 20 cm – UP-DK 3819

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky dizajnu (výber)

Ján Čalovka
Kurátorka: A. Osmitzová
Bratislava, SNG, 28. 8. – 7. 10. 1979

Dizajn okolo nás
Kurátorka: A. Osmitzová
Bratislava, SNG, 22. 4. – 7. 7. 1980

Človek – prostredie – dizajn
Kurátori: A. Osmitzová, A. Žáčlňková, J. Abelovský
Bratislava, SNG, 14. 6. – 7. 8. 1983

Ján Čalovka
Kurátorka: A. Schrammová
Bratislava, SNG, 21. 10. – 16. 11. 1997