Medzi najvzácnejšie akvizície Zbierky skla patrí rozsiahla kolekcia drobnej sklenenej kalíškoviny pochádzajúcej z viacerých, dnes už zaniknutých slovenských sklární. Unikátny je predovšetkým konvolút drobnej kalíškoviny produkovanej v sklárni Lednické Rovne, prevažne z obdobia medzi dvoma svetovými vojnami. Zbierku dopĺňajú aj neskoršie realizácie súprav nápojového skla (väčšinou tiež zo sklární v Lednických Rovniach) navrhovaných renomovanými tvorcami - sklármi Karlom Hološkom, Jaroslavom Tarabom a sklárkou Dagmar Kudrovou; nápojové súpravy dizajnované v 80. rokoch sklárskymi výtvarníkmi Askoldom Žáčkom, Štěpánom Palom, Ladislavom Pagáčom, Jurajom Kolembusom či Patrikom Illom. Popri zbierke nápojového skla, dezertných súpravách, dekoratívnych vázach, misách a tanieroch boli predmetom zberateľského záujmu aj diela s potlačenou úžitkovou funkciou – sklenené dekoratívne objekty. Špeciálna časť zbierky sústredená na sklenenú plastiku dokumentuje vývoj tejto významnej periódy v sklárskom umení od polovice 60. rokov do súčasnosti. V prevažnej miere sú v zbierke zastúpení absolventi a absolventky tzv. bratislavskej sklárskej školy, oddelenia skla v architektúre, ktoré viedol Václav Cigler: Askold Žáčko, Juraj Gavula, Pavol Tomečko, Jozef Tomečko, Eva Fišerová, Marián Mudroch, Juraj Opršal, Juraj Mýtny, Zora Pálová. Ich diela tvoria reprezentatívnu vzorku autorských konceptov a možností, ktoré „krásna hmota“ optického skla poskytovala. Unikátnu kolekciu tvoria diela Ľubomíra Blechu, ktorý ako jediný na Slovensku tvorivo rozvinul techniku spracovania sklenenej hmoty za tepla a predstavuje protiváhu k plastikám ostatných slovenských sklárov pracujúcich prevažne s technikou brúsenia optického skla.

Kurátorka Zbierky skla: Viera Kleinová