Zbierka scénografie bola založená prvou akvizíciou scénických návrhov v roku 1979. V rámci zbierkových fondov úžitkových umení a dizajnu sa popri architektúre stala jedným z najmladších zbierkových fondov. Scénické návrhy Ľudovíta Fullu, ktoré patria k najvýznamnejším dielam zbierkového fondu, získala SNG čiastočne z pozostalosti, ktorú umelec daroval štátu. Druhú časť získala galéria nákupom. Táto zbierka predstavuje reprezentatívny výber Fullovej scénografickej tvorby z medzivojnového obdobia. Návrhmi k inscenáciám ako Búrka (1932), Spievajúce Benátky (1933) alebo Zmúdrenie Dona Quijota (1932) položil Fulla základy modernej scénografie na Slovensku. Druhou reprezentatívnou kolekciou zbierky je výber z diela kľúčovej osobnosti povojnového vývinu odboru – Ladislava Vychodila. Zbierka obsahuje autorove najvýznamnejšie realizácie. Dielami ako Zlodejka z mesta Londýna (1962) alebo Hra o láske a smrti (1964) sa Vychodil zapísal do dejín svetovej scénografie. V zbierke sú zastúpení aj Martin Brezina, Ladislav Šestina a Daniel Gálik, ktorých scénické návrhy utvárali scénografiu 50. a 60. rokov. Tendencie výtvarne akcentovanej scénografie v zbierke zastupujú Ján Hanák, Pavol M. Gábor, Oto Šujan, Vladimír Suchánek. Názorovú polohu oscilujúcu v okruhu akčnej scénografie predstavujú návrhy Štefana Hudáka, Jozefa Cillera, Jána Zavarského, Mony Hafsahl a Milana Ferenčíka. Kostýmovú tvorbu reprezentuje výber z diela troch najrenomovanejších slovenských kostymérok: Ľudmily Purkyňovej, Stanislavy Vaníčkovej a Heleny Bezákovej, ku ktorým sa priraďuje kostýmový výtvarník Milan Čorba. Televíznu scénografiu predstavujú práce jedného zo zakladateľov tohto odboru na Slovensku Ladislava Hupku a bábkovú scénografiu prezentuje Hana Cigánová. Z najmladšej generácie, ktorá do divadiel prichádza v 80. – 90. rokoch, sú tu návrhy Petra Čaneckého, Aleša Votavu, Miloša Karáska a Alexandry Gruskovej. Najnovším unikátnym prírastkom do zbierky scénografie sú scénické a kostýmové návrhy legendárnej Alexandry Exter, ktorá patrila k najvýznamnejším príslušníčkam ruskej medzivojnovej avantgardy, ako aj návrhy jej kyjevského kolegu Anatola Petritzkého. Do zbierky darovali svoje diela Jozef Ciller a Peter Čanecký.

Kurátorka Zbierky scénografie: Viera Kleinová

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky scénografie (výber)

Alexandra Exter: Maquettes de Théâtre, 1930, papier, farebná litografia, 23 x 29 cm
UP P 3263

Ľudovít Fulla: O. Wilde: Vejár Lady W., 1933, papier, tempera, 30 x 44 cm
K 17 323

Ladislav Vychodil: G. Neveux – Zlodejka z mesta Londýna, 1962, papier, tempera, 32 x 42 cm
UP P 2840

Ladislav Vychodil: R. Rolland: Hra o láske a smrti, 1964, papier, tempera, 25 x 22 cm
UP P 2841

Ludmila Purkyňová: A. Adamov: Jar roku 71, 1963, papier, tempera, 28 x 30 cm
UP P 2856

Vladimír Suchánek: F. M. Dostojevskij: Idiot, 1965, papier, tempera, 62 x 43,5 cm
UP P 2180

Helena Bezáková: Sofokles: Antigona, 1971, papier, tempera, textil, 30 x 20 cm
UP P 2086, 2087

Jozef Ciller: B. Brecht: Život Galileiho, 1979, Čiernobiele fotografie, 50 x 60 cm
UP P 2879

Ján Zavarský: B. Brecht: Obchod s chlebom, 1981, kartón, kombinovaná technika, 20 x 29 cm
UP P 2689

Štefan Hudák: G. Gorin: Thyl, 1981, čiernobiela fotografia, papier, tuš, 80 x 60 cm
UP P 2850

Milan Čorba: R. Harwood: Garderobiér, 1984, papier, fotografia, 29,5 x 21 cm
UP P 2702

Tomáš Berka: J. Heller: Hlava XXII, 1986, papier, kombinovaná technika, 60 x 60 cm
UP P 2759

Milan Ferenčík: A. Berg: Woyzzek, 1986, kartón, kombinovaná technika, 52 x 63 cm
UP P 2724

Aleš Votava: W. Shakespeare: Búrka, 1999, papier, ceruzka, 23 x 31cm
UP P 2988

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky scénografie (výber)

Slovenská scénografia zo zbierok SNG
Kurátorka: D. Poláčková
Zvolen, SNG Zvolenský zámok, 12. 6. 27. 7. 1986

Slovenská televízna scénografia
Kurátorka: D. Poláčková
Zvolen, SNG Zvolenský zámok, 11. 6. – 28. 8. 1987

Ladislav Vychodil
Kurátorka: D. Poláčková
Bratislava, SNG, 1. 3. – 29. 4. 1990, reinštalácia Zvolenský zámok

Tendencie akčnej scénografie
Kurátorka: D. Poláčková
Zvolen, SNG Zvolenská zámok, 14. 6. – 15. 9. 1991, reinštalácie SNG Bratislava, Praha, Budapešť

Štefan Hudák
Kurátorka: D. Poláčková
Zvolen, SNG Zvolenský zámok, 17. 6. – 7. 11. 1994

Slovenský divadelný kostým
Kurátorka: D. Poláčková
Zvolen, SNG Zvolenský zámok, 14. 6. - 8. 9. 1996

Ján Zavarský
Kurátorka: D. Poláčková
Zvolen, SNG Zvolenský zámok, 21. 6. – 30. 8. 1998

Ladislav Hupka
Kurátorka: D. Poláčková
Zvolen, SNG Zvolenský zámok, 21. 6. – 15. 9. 2002

Aleš Votava
Kurátorka: D. Poláčková
Bratislava, SNG, 30. 11. 2006 – 25. 2. 2007