Zbierka diel z dreva a drevených hračiek vznikla hneď po založení kabinetu úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva v roku 1961. Jadro zbierky sa konštituovalo v 60. rokoch. V priebehu ďalšieho vývoja sa zbierka dopĺňala len sporadicky. Môže to súvisieť so skutočnosťou, že kvalitu tvorby klasika slovenského úžitkového umenia v odbore dreva Václava Kautmana neprekonal do konca 80. rokov nijaký iný tvorca. Zbierka obsahuje pomerne rozsiahly výber z jeho tvorby od konca 50. do začiatku 70. rokov. Zastúpená je jeho drobná úžitková tvorba (dózy, popolníky, misky, stolovacie súpravy) aj tvorba figuratívneho charakteru, dekoratívne plastiky rýb, vtákov, niekoľko kusov Torz a drobné pamiatkové, či darčekové predmety, ako aj prototypy, ktoré pripravil pre ZOO. Dokumentuje vývin autorovho výtvarného názoru od mimetických figuratívnych zobrazení námetu až k polohe abstrakcie – znaku, ktorý predstavuje Čierna ryba z roku 1960. V zbierke je pomerne rozsiahlym súborom zastúpená aj tvorba Stanislava Koreňa, a to predovšetkým sústruženými súpravami na studené jedlá a svietnikmi prostých tvarov. Zbierka bola v 80. rokoch doplnená o jeho dekoratívne interiérové plastiky. V roku 1989 zbierka získala rozsiahlu kolekciu obsahujúcu výber z diela Viktora Holešťáka-Holubára. Táto kolekcia zaznamenáva vývoj autorovej tvorby vo všetkých oblastiach úžitkového umenia, ktorým sa od roku 1948 venoval: návrhy nábytku, textílií, interiérov, výstavníctva, grafických úprav, plagátu, dreva i kovu. V intervale rokov 1979 – 1985 reagovalo oddelenie úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva akvizíciou niekoľkých diel z výstavných prezentácií výtvarníkov voľného umenia. Do zbierky pribudli súbory originálnych drevených hračiek od Vladimíra Kompánka, Alojza Klimu, Mariána Hubu a Kataríny Kissoczyovej.

Kurátorka Zbierky dreva: Viera Kleinová

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky dreva (výber)

Václav Kautman: Ryba, 1961, čierny dub, 19,3 x 68 cm – UP DK 35

Václav Kautman: Bučiak, 1958, agátové drevo, v. 28,8 cm – UP DK 28

Stanislav Koreň: Súprava na studené jedlo, 1965, červený smrek, v. 7 cm a 5,5 cm – U F 259

Viktor Holešták Holubár: Misa, 1962, palisander, 50 x 10 cm – UP F 1109

Vladimír Kompánek: Vlk a sedem kozliatok, 1978, lipa, 27 x 42 cm – UP F 937

Alojz Klimo: Mama, tata, dada, 1985, dub, v. 9 cm, 12 cm, 10 cm – UP F 1056

Martin Huba: Vajíčka a kačičky, 1979, Javor, v. 4 cm a 6,7 cm – UP F 983 a 982

Katarína Kissoczyová: Strom – puzzle, 1982, preglejka, 52 x 32 cm – UP F 1039

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky dreva (výber)

Václav Kautman a Stanislav Koreň.
Kurátor: I. Didov
Bratislava, SNG, 3. 12. 1965 – 9. 1. 1966, reinštalácia Prešov

Václav Kautman
Kurátor: K. Hetteš
Bratislava, SNG, 3. 11. – 3. 12. 1972

Súčasná slovenská úžitková tvorba v dreve
Kurátorka: A. Kmošková
Bratislava, SNG, 22. 6. – 30. 8. 1979

Slovenskí výtvarníci deťom – hračky
Kurátorka: A. Žáčková
Bratislava, SNG, 10. 9. – 15. 10. 1987