Zbierka plagátu a grafického dizajnu vznikla v roku 1962 ako „propagačná úžitková grafika“ tým, že SNG prevzala konvolút plagátov z UMPRUM múzea v Prahe. Neskôr došlo aj k prevodu súboru plagátov z oddelenia grafiky SNG a vydavateľstva Pravda. Podobným spôsobom sa zbierka utvárala priebežne až do konca 60. rokov. Vznikol tak súbor rôznej kvalitatívnej úrovne od slovenských i českých autorov s datovaním od začiatku storočia. Najkvalitnejšie zastúpenie predstavujú predovšetkým českí autori ako Stanislav Kolíbal, Ladislav Sutnar, Jan Rajlich, František Bělohlávek, Stanislav Duda, Jiří Rathouský, Josef Flejšar, Milan Hegar, Alfons Mucha, Cyril Bouda, František Kysela, Václav Kaplický. Z medzivojnového obdobia sú v zbierke zastúpené najmä unikátne plagáty vydávané Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktoré navrhovali často prominentní vystavujúci autori a autorky ako Eugen Krón, Alexander Bortnyik, Ľudovít Fulla, Róbert Berény, Alžbeta Groszová, Martin Benka, František Reichentál a ď. K výberovému spôsobu budovania zbierky dochádza koncom 60. rokov, keď sa začínajú sporadicky objavovať aj akvizície z iných odborov úžitkovej grafiky. Napriek týmto snahám však zostáva zbierka ako celok predovšetkým zbierkou plagátu. 60. roky sú zastúpené autormi, ktorí sa snažili vo svojej tvorbe nadviazať na aktuálne svetové trendy v typografii, a to komponovaním plochy kresliarsky, maliarsky i pomocou fotografie: Alojz Riškovič, Čestmír Pechr, Jozef Turzo, Andrej Barčík, Ivan Štěpán, Milan Veselý, Marian Čunderlík, Peter Mandzjuk, Ján Meisner, Rudolf Altrichter, Zoltán Salamon. Koncom 70. rokov dochádza k nástupu generácie 1948, ktorá zasiahla do vývoja slovenskej plagátovej tvorby svojou výraznou typografikou. V zbierke sú zastúpení autori Ľubomír Longauer, Vladislav Rostoka, Pavol Choma, Jozef Dóka ml., Svetozár Mydlo, Tomáš Berka a Dušan Junek. Rozmanitú kvalitu predstavuje pomerne rozsiahly súbor politického plagátu, na ktorého akvizíciu sa zbierka orientovala v priebehu 70. – 80. rokov: Jozef Chovan, Oto Lupták, Štefan Bednár, Ľudovít Ilečko, Milan Spál, Štefan Štefka, Ladislav Čisárik. Cenný je i súbor filmových plagátov najvýznamnejších českých dizajnérov 60. rokov: Milana Grygara, Zdenka Zieglera, Vladimíra Bidla, Josefa Vyleťala. Zastúpené sú aj kultúrne plagáty slovenských afišistov ako Rudolfa Altrichtera, Ivana Štěpána, Milana Veselého, Miloša Urbáska, Emila Drličiaka. Zbierka obsahuje aj súbor návrhov značiek od Vladislava Rostoku, Dušana Juneka či Miroslava Cipára, ako aj konvolút grafických úprav katalógov a kníh Jozefa Cincíka, Ladislava Csádera a Martina Benku. K unikátnym akvizíciám z medzivojnového obdobia patrí aj obálka knihy Demontáž (1929), ktorú vytvoril Ľudovít Fulla. Zbierkový fond sa rozrástol aj prostredníctvom rozsiahlych darov od Ivana Štěpána, Pavla Chomu, Ľubomíra Longauera, Vladislava Rostoku a Juraja Králika.

Kurátorka Zbierky plagátu a grafického dizajnu: Viera Kleinová

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky plagátu a grafického dizajnu (výber)

Martin Benka: Orientmesse, 1921, papier, farebná litografia, 71 x 98 cm – UP P 2395

Ľudovít Fulla: Fulla a Galanda, 1930, papier, tlač, 95 x 63 cm – UP P 873

Ľudovít Fulla: J. Rob Poničan – Demontáž, 1929, papier, tlač, 21 x 13 cm – UP P 3272

Jozef Cincík: J. Bodenek – Zapálené srdce, 1939, papier, tlač, 20,4 x 12,9 cm – UP P 3152

Ladislav Csáder: V. Majakovskij – Lenin, 1950, papier, tlač, 24 x 17,1 cm – UP P 3153

Štefan Bednár: 9. máj, 1957, papier, tlač, 92 x 120 cm – UP P 2330

Čestmír Pechr: Mlyn, 1965, papier, tlač, 85 x 61 cm – UP P 2122

Alojz Riškovič: Galanda, 1963, papier, tlač, 83,5 x 59 cm – UP P 1454

Rudolf Altrichter: Nebezpečné známosti, 1969, papier, tlač, 84,5 x 59,5 cm – UP P 3026

Milan Veselý: Soireé, 1968, papier, tlač, 87 x 61 cm – UP P 3087

Ivan Štěpán: Sladký čas Kalimagdory, 1967, papier, tlač, 85 x 61 cm – UP P 3045

Ivan Štěpán: Socha piešťanských parkov, 1970, plast, kov, papier, tlač, 23 x 20,5 x 5 cm – UP P 2992

Zoltán Salamon: Trienále insitného umenia, 1971, papier, tlač, 115 x 82 cm – UP P 3155

Vladislav Rostoka: Nové utrpenie mladého Werthera, 1981, papier, tlač, 95 x 65 cm – UP P 2385

Tomáš Berka: Kára plná bolesti, 1985, papier, tlač, 84 x 58,5 cm – UP P 2750

Emil Drličiak: Opis obrazu, 1999, papier, tlač, 100 x 70 cm – UP P 2885

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky plagátu a grafického dizajnu (výber)

Bojujúci plagát
Kurátorka: A. Osmitzová
Bratislava, Dom umenia, 22. 6. – 18. 7. 1976, reinštalácia v Ružomberku

Pozdrav októbru
Kurátorka: A. Osmitzová
Bratislava, SNG, november – december 1979

Divadelný plagát. Situácia 1980 – 1990
Kurátorka: D. Poláčková
Bratislava, SNG, 23. 4. – 31. 5. 1992, reinštalácie Dunajská Streda, Zvolenský zámok, Budapešť

Finis Terrae. Plagát 90. rokov.
Kurátorka: D. Poláčková
Zvolen, SNG Zvolenský zámok, 12. 6. – 7. 9. 1997

Krásna kniha.
Kurátor: I. Gazdík
Bratislava, SNG, 2. 12. – 31. 12. 1998

Krásna kniha a ilustrácia
Kurátor: I. Gazdík
Bratislava, SNG, 18. 1. – 25. 3. 2001

Textobraz@rtfm.sk
Kurátorka: D. Poláčková
Bratislava, SNG, 13. 4. – 20. 6. 1999

Ľudovít Fulla
Kurátorka: K. Bajcurová
Bratislava, SNG, 28. 2. – 25. 8. 2002

Slovenský plagát
Kurátorka: D. Poláčková
Viedeň, Rathaus Wien, (?) 9. 2004 - (?) 9. 2004

(ne)stále expozície umenia 20. storočia
Kurátorky: A. Kusá, D. Poláčková a kol.
Bratislava, SNG, od roku 2005

Slovenský mýtus
Kurátori: K. Bajcurová, A. Kusá, A. Hrabušický.
Spolupráca: P. Hanáková, E. Kurincová, P.Maráky, M. Mitášová, D. Poláčková
Bratislava, SNG a SNM, 29. 9. - 3. 12. 2006