Zbierka textilu v súčasnej podobe vznikla zlúčením dvoch dovtedy samostatných celkov. Prvým bola zbierka textilu budovaná na oddelení úžitkového umenia a dizajnu SNG a druhá zbierka vznikala postupne od 50. rokov ako alternatívny aktuálny variant v rámci zbierky moderného maliarstva. Gobelín a art protis, ktoré tvorili základ zbierky, sa tu chápali ako špecifický materiálový druh maľby, ako závesný obraz. Súbor spočiatku obsahoval diela vytkávané podľa výtvarného návrhu často najrenomovanejších slovenských výtvarníkov (Ľudovít Fulla, Janko Alexy, Ernest Zmeták) v špecializovaných dielňach v Jindřichovom Hradci, Valašskom Meziříčí a v pražskom Ústředí uměleckých řemesel. Pre rozvoj autorskej tvorby na Slovensku malo rozhodujúci význam, že vedenie oddelenia monumentálnej maľby prevzal Peter Matejka.
V 60. rokoch boli do zbierky zaradené nielen diela žiakov Matejkovej školy realizované vtedy obľúbenou a dnes už takmer zabudnutou technikou art protisu, ale vznikli aj prvé gobelíny Karola Barona, Juraja Kréna a od konca 60. rokov aj prvé autorsky tkané tapisérie Márie Rudavskej, Kataríny Šujanovej, Silvie Fedorovej, Lýdie Jergušovej-Vydarenej, Evy Minárikovej-Cisárovej, Kataríny Zavarskej, ktoré patria k najcennejším akvizíciám - novej - zbierky textilu, ktorá vznikla v roku 1974. V minulosti sa – expozične a publikačne – veľmi frekventovane využívala rozsiahla zbierka paličkovanej čipky reprezentujúca životné dielo Eleny Holéczyovej, ktorá vychádzala z klasickej domácej techniky paličkovanej čipky a vygenerovala úspešnú modernú transpozíciu okrajovo používaného figurálneho motívu, chápaného najmä ako ornament, do centra obrazového diania, takže figurálny motív sa stal centrálnym prvkom. V minimalizujúcich kompozíciách a abstrahujúcom takmer monochromatickom prevedení nadviazala na techniku paličkovanej čipky Mária Danielová, ktorej dielo obohatilo zbierku v druhej polovici 80. rokov. Nové ambície tapisérie (odpútanie sa od steny, expanzia do priestoru) reprezentujú diela Remígie Litwinowitzovej a Júlie Sabovej, ktoré dokumentujú novú situácia v tomto médiu. Experimentálnu líniu, a to nielen v priestorovej expanzívnosti tapisérie, ale aj v jej materiálovom a funkčnom základe, predstavujú v zbierke diela Karola Pichlera a Jozefa Bajusa.

Kurátorka Zbierky textilu: Viera Kleinová

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky textilu (výber)

Ľudovít Fulla: Pieseň a práca, 1957, vlna, gobelín, 240 x 304 cm – O 1240

Ernest Zmeták: Pásol Jano tri voly, 1961, vlna, gobelín, 225 x 132 cm – O 1384

Juraj Krén: Morava, 1972, vlna, gobelín, 392 x 259 cm – O 4098

Elena Holéczyová: Prikrývka so spišským motívom, 1975, paličkovaná čipka, primer 32 cm – UP DK 806

Peter Matejka: Kytica, 1968, vlna, gobelín, 243 x 194,5 cm – O 3433

Katarína Šujanová: Denník, 1971, vlna, gobelín, 290 x 190 cm – O 4225

Silvia Fedorová: Deti a mier, 1972, vlna, sisal, gobelín, 200 x 277 cm – O 4249

Eva Cisárová-Mináriková: Pätnáste a dvadsiate storočie, 1974, vlna, sisal, 250 x 310 cm – UP I 134

Mária Rudavská: Symbolický triptych, 1978, vlna, kov, gobelín, 300 x 270 cm – UP I 151

Katarína Zavarská: Autoportrétny záznam, 1984, vlna, 100 x 90 cm – UP I 177

Jozef Bajus: Horizontálne meditácie, 1991, papier, plexisklo, bavlnená niť, 12 x 12 x 13 cm – UP DK 1780

Karol Pichler: Localisation Destructive, 1988, papier, rezaný, tvarovaný, spinky, 84 x 60cm – UP DK 1403

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky textilu (výber)

Slovenská tapiséria
Kurátorka: F. Hurajová
Červený kameň, Hrad Červený kameň, 15. 9. – 3. 10. 1976

Škola Petra Matejku – Tapisérie
Kurátorka: F. Hurajová
Zvolen, Zvolenský zámok, 8. 6. – 27. 8. 1978

Elena Holéczyová
Kurátorka: A. Žáčková
Bratislava, SNG, 11. 9. – 31. 10. 1986

Súčasná slovenská tapiséria
Kurátorka: T. Sarnová
Liptovský Mikuláš, GPMB Liptovský Mikuláš, 9. 7. – 21. 9. 1987

Vlákno. Slovenský textil 1984 – 1994
Kurátorka: A. Schrammová
Bratislava, SNG, 15. 3. – 7. 7. 1994, reinštalácia Zvolenský zámok

Katarína Zavarská
Kurátorka: K. Bajcurová
Dunajská Streda, SNG, 18. 12. 1998 – 28. 2. 1999