Najzávažnejšiu časť Zbierky umeleckých remesiel, ktorá sa budovala priebežne od 60. rokov, tvoria zlatnícke sakrálne predmety pochádzajúce prevažne z oblasti Spiša. Predstavujú vysokú úroveň zlatníckeho remesla tohto regiónu v období 15. – 18. storočia. Najvzácnejšími exponátmi sú omšové kalichy z druhej polovice 15. a zo začiatku 16. storočia. Početný je i súbor cínového riadu zo 17. a 18. storočia, v ktorom sú aj kanvice, džbány a svietniky. Predmety zo skla, fajansy a porcelánu sú skôr solitérnymi kusmi než ucelenými súbormi a pochádzajú väčšinou z českých a rakúskych manufaktúr 18. a 19. storočia. Značnou mierou k obohateniu tejto zbierky prispela tzv. pozostalosť z kaštieľa Strážky, ktorú SNG získala do správy v roku 1972, po smrti poslednej majiteľky kaštieľa grófky Margity Czóbelovej. Medzi najcennejšie predmety pôvodného interiéru patria dvere zo 16. storočia bohato vyrezávané a intarzované s architektonickými motívmi pravdepodobne kežmarského pôvodu. Porcelánové jedálenské, kávové a čajové servisy a sklené nápojové súpravy sa zachovali len torzovito. K najvzácnejším patrí čajová súprava zn. Meissen z 18. storočia s maľbami J. G. Höroldta (1696 – 1755).

Kurátorka Zbierky umeleckých remesiel: Viera Kleinová

Najvýznamnejšie akvizície Zbierky umeleckých remesiel (výber)

Stredoeurópsky majster: Baroková truhlica, 18. storočie, dub. 50 x 108 x 45 cm
I 1

Dušan Jurkovič: Nábytková súprava, dub, 198 x 106 x 49 cm, 57 x 54 x 39 cm
I 15, I 22

Richard Ludwig: Empírová sedacia súprava, 1880, drevo, textil, 105 x 90 cm, 167 x 64 cm
I 81

Stredoeurópsky majster: Maľovaná skriňa s alegóriami štyroch svetadielov, 1767, smrekové drevo, 176 x 56 x 137 cm
I 82

Stredoeurópsky majster: Paramentár, 18. storočie, drevo, intarzia, 195 x 35 x 156 cm
I 84

Slovenský autor: Baroková rohová skriňa, 1780, drevo, intarzia, 212 x 68 cm
I 129

Slovenský remeselník: Renesančný kalich, 1600, meď, mosadz, tepaná, v. 22 cm
T 43

Slovenský remeselník: Kalich, 15. storočie, pozlátené striebro, v. 19 cm
T 49

Najvýznamnejšie výstavy Zbierky umeleckých remesiel (výber)

Umelecké remeslá na Slovensku.
Výstavná komisia: B. Kotas, V. Vilhan., I. Didov, M. Dobeš, M. Turcer, V. Holubár, Š. Janík, A. Janeček
Bratislava, SNG, SNR a ÚUR, Bratislavský hrad, 4. 7. – 30. 8. 1961

Umenie a remeslá
Kurátorka: A. Žáčková
Bratislava, SNG, marec – apríl 1988

Stála expozícia umeleckých remesiel
Kurátorka: A. Žáčková
Strážky, SNG kaštieľ Strážky, od 19. 5. 1991

Akvizície SNG 1989 – 2000. Staré umenie
Kurátori: D. Buran, K. Beňová, A. Hrabušický, K. Chmelinová, D. Poláčková, A. Schrammová
Bratislava, SNG, 12. 7. – 23. 9. 2001

Argentum pauperum.
Kurátorka: A. Schrammová
Bratislava, SNG, 15. 3. – 5. 6. 2005