Najvýznamnejšie výstavy Zbierky šperku (výber)

Súčasný slovenský šperk
Kurátorka: A. Osmitzová
Červený kameň, Hrad Červený Kameň, 20. 5. – 31. 8. 1976

Anton Cepka
Kurátorka: A. Osmitzová
Bratislava, SNG, 6. 12. 1978 – 11. 2. 1979

Súčasné umelecké sklo a šperk
Kurátorka: A. Žáčková
Bratislava, SNG, 1. 10. – 15. 11. 1987

Premeny - Slovenský umelecký šperk 1961 – 1991
Kurátorka: A. Schrammová
Bratislava, SNG, 10. 10. – 1. 12. 1991

Anton Cepka
Kurátorka: A. Schrammová
Bratislava, SNG, 26. 3. – 9. 6. 1996

Karol Weisslechner
Kurátorka: A. Schrammová
Dunajská Streda, SNG, 9. 3. – 23. 5. 1999

Šperk – nová generácia
Kurátorka: A. Schrammová
Dunajská Streda, SNG, 25. 1. – 18. 3. 2001, reinštalácie Gent, Londýn