HOKA NO HAIKU

HOKA NO HAIKU
25. september - 23. november 2014

Názov HOKA NO HAIKU znamená iné, ďalšie haiku a vyjadruje podstatu celého projektu, ktorý prináša zaujímavú formu prezentovania viacerých druhov umenia, pričom ako jednotiaca platforma bol zvolený tradičný japonský básnický útvar haiku. Projekt však prezentuje jeho modifikácie v západnej kultúre, ktorá si ho privlastnila už v 19. storočí a prispôsobila po svojom. A to nie len v poézii, ale aj v iných druhoch umenia.
V rámci projektu sa odprezentujú viaceré umelecké druhy, ktoré sú rôznym spôsobom a v rôznej miere práve princípmi haiku inšpirované. Výber z textov nie len slovenských autorov bude tvoriť literárnu časť projektu. Okrem ich prednesenia v rámci vernisáže a haiku performance budú aj v tlačenej forme súčasťou výstavy.

Haiku však poskytlo inšpiráciu aj iným druhom umenia. V samotnom Japonsku tradičná haiga spája haiku s maľbou a kaligrafiou. Na Slovensku sa touto formou nechal inšpirovať napr. Milan Adamčiak, ktorý vytvoril v roku 2010 cyklus Haiku - Japonské motívy, ale aj maliar Ján Kudlička, ktorý v roku 2011 vytvoril sériu ilustrácií k zbierke slovenských haiku Mávnutie krídel, Skalná ruža 2011. Následne realizoval veľkoformátové tušové maľby na papieri, ktoré budú výtvarnou zložkou projektu.

Pravidlá a zákonitosti haiku, jeho melodická slabičnosť, ale i zachytenie prchavého okamihu, sa prejavili aj v hudbe. Túto zložku v projekte prezentuje hudobný experimentátor, skladateľ a interprét pôsobiaci na Slovensku a v Nemecku - Peter Machajdík. Kompozícia bude v reprodukovanej forme súčasťou výstavy, v rámci haiku performance odznie aj koncertné predvedenie.

Podobne ako v vo forme haiku aj v rámci projektu ide o maximálne koncentrovanie podstaty na malej (výstavnej) ploche (cca 80 m2). Autenticitu, premostenie s krajinou pôvodu formy, vnesie do projektu vystavenie cca 5 originálnych artefaktov tradičnej japonskej keramiky od renomovaných súčasných japonských tvorcov (zo súkromnej zbierky slovenského zberateľa)