Zuzana Hrušková // Marek Šulík: Obyčajné fikcie

22.máj - 13. júl 2014

Výstava je spoločným projektom Zuzany Hruškovej (1977) a Mareka Šulíka (1974). Vznikol počas ich spoločnej rezidencie v GB.

Zuzana Hrušková vyštudovala na VŠVU textilný dizajn a v Ateliéri slobodnej kreativity maľbu, ale vo svojej tvorbe sa vyjadruje predovšetkým v médiu fotografie a videoartu. Ešte počas štúdia sa zúčastnila študijného pobytu v New Castle, kam po absolvovaní VŠVU odišla a doposiaľ pôsobí. Jej práce sú založené na "forenznej analýze" každodennej reality, hľadaní tajomstiev, mystifikácii. Vytváraní a fotografickom dokumentovaní fiktívnych príbehov, často v prepojení na vlastný príbeh, prostredie, situáciu. Zaujímajú ju minority, prisťahovalci, utečenci, ich prostredie, vykorenenosť, kultúrne „pozostatky“, istá osamelosť. Hrušková všetko fotograficky analyzuje s istým smútkom, keďže sama je súčasťou takejto inakosti. Cudzia vždy tam, kde aktuálne žije.

Na výstavu v Galérii Ľudovíta Fullu si Zuzana Hrušková, na základe istých príbuzností v prístupe k tvorbe, prizvala dokumentaristu Mareka Šulíka (1974). Absolvent dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU v Bratislave (ateliér D. Hanáka) predstaví práce, ktoré vznikli na základe nájdených a umelcom prisvojených sklenených negatívov. Tie sa stali podkladom pre jeho autorské fikcie.

Obaja umelci svoj projekt predstavili v roku 2013 na slovenskej ambasáde v Londýne