R. Tappert, Z. Hrušková: PRIESKUM

18. február 2016 — 27. marec 2016
Kurátorka: Zuzana Gažíková

Fotografická výstava s názvom PRIESKUM je priestorom na precízne spracovanie úvah o privátnosti.

Obaja vystavujúci ponímajú PRIESKUM archeologicky; mapujú, zbierajú a archivujú. Vystavené diela prezentujú vo forme akéhosi náleziska.