Richard Roháč (De)mentalizácia

26. september - 17. november 2013
Otvorenie. 26. september 2013, 16.00 h
Kurátorka: Zuzana Gažíková

Mgr. art Richard Roháč (*6. 6. 1983, Svidník)
Absolvent Ateliéru súčasného obrazu patrí medzi najtalentovanejšie zjavy spomedzi nedávnych absolventov Katedry výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Svojimi prácami, najmä maľbami a kresbami, je nepochybne neprehliadnuteľný aj v celoslovenskom kontexte. V expresívnej dynamickej tvorbe nezaprie vedomé či podvedomé vplyvy predstaviteľa košickej moderny Júliusa Jakobyho ale napríklad aj belgického expresionistu Jamesa Ensora.

V podtexte Roháčových obrazov je citeľný jeho záujem o existencializmus a psychológiu a v prepojení oboch o situáciu človeka v postmodernej dobe. Jeho výtvarné bádanie má satiricko-kritickú povahu. Výsledkom sú expresívne, emocionálne pôsobivé až drsné autorské výpovede.

Provokujúce až poburujúce komentáre k témam o zmysle života, o medziľudských vzťahoch, slobode a zodpovednosti, preferenciách a hodnotovej hierarchii. Tieto témy sú každodennou súčasťou života každého, teda aj samotného autora.