Tekutý čas 20 rokov | Ateliéru kov a šperk VŠVU

25.4.2013 - 16.6.2013
Galéria Ľudovíta Fullu
Kurátori: Karol Weisslechner a Mária Nepšinská

Pozývame vás na výstavu, ktorou pripomíname 20 rokov existencie Ateliéru kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ateliér založil a viedol sochár a šperkár svetového mena Anton Cepka, po ňom ho v roku 1995 prevzal a v pozmenenej koncepcii, s presahmi od šperku k dizajnu úžitkových predmetov až po veľkorozmerné projekty do konkrétnych architektúr, dodnes vedie Karol Weisslechner. Ateliér má za dve dekády 41 absolventov, krátkodobo tu študovalo množstvo stážistov a hosťujúcich študentov zo zahraničia. Vznikla silná mladá generácia tvorcov, nielen šperkárov, ktorá reprezentuje školu a našu krajinu na medzinárodných sympóziách a prehliadkach.

Na výstave sú formou fiktívneho depozitára prezentované výtvarné diela zo všetkých sfér a mierok. Priemyselný regál imituje depozitár bielej farby, v ňom sú inštalované jednotlivé exponáty, fragmenty minulých výstav, ukážky výučby, ale aj dnešnú súčasnú tvorbu každého absolventa.