Výsledky súťaže: 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012

Vo štvrtok 1. 3. 2012 posudzovala medzinárodná porota prihlásené návrhy na projekt a realizáciu expozície do pavilónu Českej a Slovenskej republiky na 13. bienále architektúry v Benátkach 2012.

Porota pracovala v nasledovnom zložení (abecedne):
Helena Musilová, umenovedkyňa, riaditeľka Veletržního paláce, Národní galerie v Praze
Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor časopisu ERA21 v Brne (predseda poroty)
Marek Pokorný, umenovedec, riaditeľ Moravské galerie v Brne
Dagmar Poláčková, umenovedkyňa, riaditeľka zbierok moderného a súčasného umenia SNG v Bratislave
Mária Topolčanská, architektka a kritička, OA SAV a FA STU v Bratislave
Ľubomír Závodný, rovnomenná architektonická kancelária v Bratislave
Tajomníčka poroty:
Monika Mitášová, SNG v Bratislave

Do súťaže bolo prihlásených 30 návrhov, do druhého kola postúpilo hlasovaním 5 z nich. Po diskusii a ďalšom hlasovaní udelila porota prvé a druhé miesto. Porota odporúčala na realizáciu projekt architekta Jána Perneckého a občianskeho združenia rese arch s názvom Asking Architecture: You Tell Us / Pýtanie sa architektúry: Povedzte nám to vy. V rámci tohto projektu sa v Benátkach predstavia nezávislé a alternatívne architektonické, výtvarné a ďalšie umelecké iniciatívy pôsobiace na Slovensku, Morave a v Čechách.

Na druhom mieste sa umiestnila pôvodom dánska výtvarníčka Sofie Thorsen a rakúsky architekt Walter Kräutler, obaja z Viedne, s projektom inštalácie A Sculpture Garden / Záhrada sôch, ktorá vychádzala z nerealizovanej terasovej galérie plastík v exteriéri areálu SNG od architekta Vladimíra Dedečka.

Ďalšie tri projekty, ktoré postúpili do II. kola bez poradia (abecedne) sú:
- Chartč, autori Stanislav Krčmárik Martin Lukáč, Ivan Ostrochovský
- Motor Oil Acropolis, autori Tomáš Gabzdil Libertíny a Lukáš Jeník
- Stôl: sadni si, posúvaj sa, počúvaj a... rozprávaj, autori Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Igor Marko, Juraj Johanides a Martin Jenča

Stanovisko predsedu poroty Osamu Okamuru:
You Tell Us / Povedzte nám to vy (Asking Architecture / Pýtanie sa architektúry)
Autor představuje pavilón jako platformu pro představení nových a často experimentálních typů architektonické praxe v prostoru našich zemí. Svojí síťovou otevřeností, založenou na spolupráci mnoha subjektů, a v kombinaci s datovou formou, umožňuje namapovat různé alternativní scénáře a výstupy do fyzického prostoru pavilónu v reálném čase. Porota ocenila jak navržený program/obsah expozice, tak zájem o hledání analogicky inovativních způsobů v postupu její přípravy, realizace a prezentace.

A Sculpture Garden / Záhrada sôch
Klidná meditativní instalace přináší ve své tichosti zamyšlení nad příběhem nikdy nepostaveného fragmentu nyní ohrožené (a přitom širší veřejností nedoceněné) kvalitní architektury konce sedmdesátých let. Ve druhém plánu se čistě architektonickými prostředky dotýká problému oslabené pozice tradičních kulturních institucí v současné společnosti, ve které často musí bojovat o holé přežití.