SNG vypisuje súťaž - 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016

TERMÍN ODOVZDANIA PROJEKTOV PREDĹŽENÝ DO 4. JANUÁRA 2016!

Slovenská národná galéria v Bratislave vypisuje ideovú súťaž na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016, ktoré sa bude konať od 28. mája do 27. novembra 2016 (vernisáž 26. a 27. mája 2016) v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach.

Výberové konanie je vypísané ako neanonymné určené teoretikom umenia a architektúry, architektom a spolupracujúcim profesiám vrátane historikov a teoretikov architektúry a umenia. Jednotlivci ani súťažiace skupiny / iniciatívy nie sú obmedzené vekom, pohlavím, národnosťou ani štátnou príslušnosťou, ak sa prihlásený projekt a realizácia akýmkoľvek spôsobom týkajú architektúry na Slovensku, jej praktizovania, dejín a teórie, prípadne jej vzťahu k medzinárodnému architektonickému prostrediu.

Súťaž je dvojkolová a rokovanie komisie na výber projektu je naplánované na jeden deň. V prvom kole komisia (zložená z odborných pracovníkov SNG, zástupcov architektov a historikov v SR a ČR a Ministerstva kultúry SR) predpoludním vyberie projekty postupujúce do druhého kola. Autori a zástupcovia skupín budú mať popoludní možnosť osobne predstaviť porote svoje projekty a odpovedať na otázky. Ak nebudú môcť z rôznych dôvodov túto možnosť využiť, neznamená to, že projekt bude z druhého kola vylúčený. Bude posúdený spolu s ostatnými. Termín rokovania komisie na výber projektu bude uchádzačom vopred oznámený; predpokladá sa, že rokovanie sa uskutoční v januári.

La Biennale di Venezia a expozícia Českej a Slovenskej republiky

Expozícia v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky je súčasťou projektu La Bienale di Venezia 2016. Kurátorom medzinárodnej expozície architektúry je chilský architekt Alejandro Aravena (*1967). Alejandro Aravena je absolvent architektúry na Katolíckej univerzite v Chile (1992), ktorý v roku 1993 študoval Dejiny a teóriu na IUAV v Benátkach a grafiku na Akadémii krásnych umení v Benátkach. Bol hosťujúcim profesorom školy architektúry na Harvard Graduate School of Design / Harvardovej škole navrhovania (HGSD) v USA (2000-05), kde s inžinierom Andresom Iacobellim založil iniciatívu sociálnej výstavby pod názvom Elemental (pozri Elemental Chile. A handbook on progressive housing, Actar, 2000; pozri aj Incremental Housing and Participatory Design Manual, Berlin, 2012). Je členom poroty Pritzkerovej ceny za architektúru.

La Biennale di Venezia // Architettura 2016

Téma medzinárodnej výstavy je Reporting from the Front. Alejandro Aravena k Bienále 2016 povedal: „Je treba vyhrať množstvo bitiek a posunúť mnoho hraníc, aby sme zlepšili kvalitu obývaného prostredia a teda aj kvalitu života ľudí. Chceli by sme, aby ľudia, ktorí prídu na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach videli: príbehy úspechov, ktoré stoja za to, aby sme ich vyrozprávali; exemplárne príklady, ktoré stojí za to zdieľať, v ktorých architektúra spôsobila, spôsobuje a bude spôsobovať zmenu v týchto zápasoch a hraniciach.“

Prezident bienále Paolo Baratta: „Po významnom experimentálnom bienále, ktoré navrhol Rem Koolhaas a celé ho venoval kurátorskému výskumu, veríme, že musíme pokračovať v bienále, ktoré pozve architektov a bude sa venovať prieskumu nových hraníc – horizontov, ukáže vitalitu architektúry, hranice, ktoré sa tiahnu rozmanitými časťami sveta, a poukáže na architektúru, ktorá poskytuje špecifické odpovede na špecifické požiadavky. Toto bienále chce opätovne reagovať na priepasť medzi architektúrou a občianskou spoločnosťou, ktorá v posledných rokoch zmenila architektúru na jednej strane na spektakulárne predstavenie a na druhej strane spoločnosť nadobudla dojem, že sa zaobíde aj bez nej. Sme presvedčení, že z novej generácie architektov je to práve Alejandro Aravena, kto poskytne najvýstižnejší popis tejto skutočnosti a vyzdvihne jej vitalitu.“

Obsahová podoba predkladaného projektu pre Pavilón Českej republiky a Slovenskej republiky

– vyplnená PRIHLÁŠKA;
– libreto/ideový návrh/zámer/koncept projektu (rozsah 1-3 strany);
– návrh priestorového riešenia v rozsahu (rozsah 1-5 listov);
– doplnky podľa vlastného uváženia (max. 2 listy) nepovinné;
– aproximatívny rozpočet (SNG predpokladá príspevok vo výške 50 tisíc eur, ak predpokladané náklady projektu prevyšujú tento rozpočet, autori sa musia zaviazať projekt dofinancovať, napr. oslovovať a získavať vlastných sponzorov);
– projekt musí rešpektovať priestorové a technické danosti Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky

Prihlášku, podklady (pôdorysy, rezy), info o technických parametroch pavilónu sú k dispozícii na stiahnutie tu

Formálna podoba predkladaných projektov a ich odovzdanie

– digitálne vo formáte .pdf a .ppt na adrese monika.palcova@sng.sk alebo na CD v podateľni SNG, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava; (podateľňa je otvorená v pracovné dni v čase 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00; zatvorená je počas sviatkov v dňoch 24. – 26. decembra 2015 a 1. januára 2016).

Termín odovzdania: pôvodný termín 4. december 2015 predĺžený do 4. januára 2016

Dokumentácia doručená po termíne alebo v neúplnej podobe nebude posudzovaná.

Koordinátor projektu za SNG

Monika Palčová
monika.palcova@sng.sk