Web umenia predstaví zbierky galérií v novej podobe

Výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií nájdu odteraz návštevníci Webu umenia v novej podobe. Po viac ako štyroch rokoch prevádzky sa tento na Slovensku zatiaľ ojedinelý projekt predstaví širokej verejnosti s novými funkciami a dizajnom.

Web umenia ponúka viac ako 64.000 diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a Galérie mesta Bratislavy. Výrazná časť z diel je v novej podobe dostupná v pôvodnej veľkosti, s možnosťou prezerať si detaily. Návštevníci tak budú môcť po prvýkrát vidieť časť z výsledkov digitalizácie diel výtvarného umenia, realizovanej vďaka národnému projektu Digitálna galéria (Operačný program Informatizácia spoločnosti), ktorého prijímateľom je Slovenská národná galéria.

Novinkou na Webe umenia je tiež sprístupnenie digitálnych reprodukcií autorskoprávne voľných diel. Záujemcovia si ich môžu stiahnuť v pôvodnej veľkosti a využiť na rôzne účely, či už ide o umiestnenie na vlastnú webstránku, tlač, alebo ďalšiu digitálnu úpravu. Tlačenú reprodukciu vybraných diel zo zbierok SNG si môžu návštevníci nového Webu umenia objednať vo „fineart“ kvalite – stačí si vybrať dielo, veľkosť reprodukcie a po vytlačení pracovníkmi SNG si ju vyzdvihnúť v kníhkupectve Ex Libris v SNG v priestoroch Esterházyho paláca.

Umelecké diela v širších súvislostiach a atraktívnom podaní ukáže pôvodný obsah, ktorý budú pracovníci SNG priebežne na Web umenia dopĺňať – videá s nahovoreným výkladom od kurátora, články približujúce výtvarné techniky alebo tematické kolekcie diel. Samostatnou časťou sú Príbehy umenia, séria krátkych dokumentov približujúca diela osobným pohľadom autorov, ich rodín alebo ľudí, ktorí sú na nich zachytení. Pilotná časť tejto série je venovaná Slavínu a soche vojaka, dostupná exkluzívne na Webe umenia práve od štvrtka 11. júna.

Podstatná časť autorov zastúpených na Webe umenia má svoj vlastný profil, v ktorom si môžete pozrieť ich „sociálnu sieť“ – prepojenia so študentmi, s učiteľmi a so spolupracovníkmi, spolu s mestami, kde sa narodili a pôsobili. Prehľad umelcov a ich tvorby sa tak dopĺňa aj o regionálny rozmer a bude sa postupne rozširovať o zbierky ďalších galérií. Výraznými zmenami prešlo aj vyhľadávanie. Pri navigácii na stránke napomáha návštevníkovi automatické dopĺňanie mena autora a názvu diela, širšie možnosti ponúka aj dopĺňanie synoným a rôznych tvarov vyhľadávaných slov. Mobilná generácia ocení responzívnu verziu webu – t. j. vyhľadávanie a prehliadanie umeleckých diel v podobe, ktorá sa automaticky prispôsobuje veľkosti tabletu alebo mobilného telefónu.

Podoba nového Webu umenia nie je definitívne uzavretá a bude sa postupne rozvíjať. Jeho tvorcovia z tímu lab.SNG v spolupráci s pracovníkmi galérií budú rozširovať ďalší obsah a funkcie, ktoré ukážu rozmanitosť a kvalitu zbierok výtvarného umenia čo najväčšiemu okruhu záujemcov. Onedlho tak bude možné vyhľadávať aj podľa farieb, prehliadať si umenie podľa miest na mape, alebo si ukladať obľúbené diela do vlastného profilu.

Digitálna galéria – národný projekt OPIS