Zomrela Ágnes Schramm

Na Veľkonočnú nedeľu, 27. marca 2016, náhle odišla po dlhoročnej chorobe naša kolegyňa PhDr. Ágnes Schramm (23. január 1950), kolegami a kolegyňami kamarátsky nazývaná Agneša.

V Slovenskej národnej galérii pracovala ako absolventka dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1974 do roku 2006 na pozícii kurátorky Zbierky úžitkového umenia a dizajnu.

Po celý svoj profesionálny život sa venovala najmä výskumu a interpretácii umeleckého šperku a vypracovala sa v tejto oblasti na odborníčku par excellence. Veľkou mierou prispela k posilneniu a zviditeľneniu slovenskej tvorby umeleckého šperku v európskom kultúrnom priestore. Od prvej výstavy Súčasný slovenský šperk (Červený Kameň, 1976) pripravila mnohé ďalšie projekty doma i v zahraničí. V roku 1979 a v roku 1996 predstavila na pôde SNG tvorbu ikony slovenského šperkárstva a sochárstva Antona Cepku. Jej prezentácie a interpretácie výtvarných diel boli citlivé a fundované; prinášali komplexný umeleckohistorický prehľad formou monografických výstav Karol Weisslechner (SNG Dunajská Streda, 1999), ale i súborných kolekcií Premeny – Slovenský umelecký šperk 1961 – 1991 (SNG Bratislava 1991); Šperk –nová generácia (SNG Dunajská Streda 2001; Kensington Palace Gardens, Londýn, 2001) a i.

Podieľala sa na založení Združenia šperkárov AURA, ktoré od roku 1990 usporiadalo dvadsať ročníkov Medzinárodných sympózií umeleckého šperku v Kremnici, ktorých sa zúčastnilo 134 šperkárov a výtvarníkov z 15 európskych krajín.

Tému šperku dôkladne spracovala v početných štúdiách, monografiách a publikáciách, napr. Anton Cepka. Šperky a objekty, SNG 1996; Ornamentum novum – európsky šperk v zbierke SNG; Ročenka SNG, Galéria 2000; Šperk – nová generácia, SNG 2001.

Venovala sa aj ďalším druhom súčasného úžitkového umenia a dizajnu (Ján Čalovka, SNG 1997), jej záberom bolo aj textilné umenie, ktorého výskum vyústil do rovnomenne j výstavy Vlákno (Slovenská výtvarná únia, 1994), ale aj historickému dizajnu 19. storočia Argentum pauperum – cín, striebro chudobných (SNG 2000) a p.

Všetky umelecky a odborne hodnotné projekty, ktoré pripravila i členstvo v mnohých komisiách a porotách, realizovala vďaka svojej profesionalite, organizačnej a manažérskej zdatnosti.

Po odchode zo Slovenskej národnej galérie odovzdávala svoje vedomosti mladej generácii študentov výtvarného umenia na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave.

Ágnes, lúčia sa s Tebou Tvoje kolegyne, kolegovia a priatelia zo Slovenskej národnej galérie.

Bude nám chýbať Tvoja veľkorysosť, šarm pravej dámy, priateľstvo a empatia. Lebo taká si bola...

Česť Tvojej pamiatke!