V mene architektúry!

Na jeseň spúšťame nový program „V mene architektúry!“ – diskusie s Katkou Boháčovou o architektúre, mestských priestoroch a verejných záujmoch, kde budú preberať na odbornej báze pozvaní hostia aktuálne problémy, otázky a názory.

Na prvú z radu diskusií „Slovenský pavilón na Bienále architektúry v Benátkach: Ako sa pohnúť z miesta?“ prijali pozvanie Alexandra Kusá a Monika Mitášová. Diskusia sa uskutoční 17. 9. 2015 o 18:00 v Berlinke.

Vstup je voľný!